Новости

Page 1 of 2  > >>

29 Март 2017 г, Среда

2017 жылғы 27.03 «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ директорлар кеңесі (одан әрі – Қоғам)  «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ және «Павлодар облысының қаржы басқармасы» ММ арасында мемлекеттік сатып алулар туралы №21 Шартты жасау туралы шешім қабылданды. 2017 жылғы 28.03 тараптар аталған Шартқа қол қойды. Шарт талаптары бойынша «Павлодар облысының қаржы басқармасы» ММ  мүлікті, яғни Қоғамға тиесілі жалпы ауданы 2558,1ш.метр (кадастрлық нөмірі 14:218:053:104) әкімшіліктік ғимаратты коммуналдық меншікке сатып алады.

27.03.2017 года Советом директоров АО "Трамвайное управление города Павлодара" (далее - Общество) принято решение о заключении Обществом сделки - Договора о государственных закупках товаров №21 между АО "Трамвайное управление города Павлодара" и ГУ "Управление финансов Павлодарской области". 28.03.2017 года сторонами подписан указанный Договор. По условиям Договора ГУ "Управление финансов Павлодарской области" приобретает имущество в коммунальную собственность, т.е. административное здание общей площадью 2558,1 кв. метр (кадастровый номер 14:218:053:104), принадлежащее Обществу.

2 Февраль 2015 г, Понедельник

«Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 70 бабы 1 тармағына сәйкес 2015 жылғы 28 қаңтарда қоғамның Директорлар  кеңесінің « Қазақстан Халық банкі» АҚ –мен ірі мәміле жасау шешімін қабылдауы туралы хабарлайды.

АО «Трамвайное управление города Павлодара» в соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает о принятии 28 января2015 года Советом директоров общества решения о заключении обществом крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана».

18 Декабрь 2014 г, Четверг

«Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 70 бабы 1 тармағына сәйкес 2014 жылғы 09 желтоқсанда қоғамның Директорлар  кеңесінің « Қазақстан Халық банкі» АҚ –мен ірі мәміле жасау шешімін қабылдауы туралы хабарлайды.

АО «Трамвайное управление города Павлодара» в соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает о принятии 09 декабря 2014 года Советом директоров общества решения о заключении обществом крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана».

Официальный сайт президента Республики Казахстан Национальная компания Социально-предпринимательская корпорация Павлодар Государственные закупки Республики Казахстан
 

Переводческие услуги

18 Декабрь 2014 г, Четверг

АО «Народный банк Казахстана».


«Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 70 бабы 1 тармағына сәйкес 2014 жылғы 09 желтоқсанда қоғамның Директорлар  кеңесінің « Қазақстан Халық банкі» АҚ –мен ірі мәміле жасау шешімін қабылдауы туралы хабарлайды.

АО «Трамвайное управление города Павлодара» в соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает о принятии 09 декабря 2014 года Советом директоров общества решения о заключении обществом крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана».