АО «Трамвайное управление города Павлодара»

Новости

2017 жылғы 27.03 «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ директорлар кеңесі (одан әрі – Қоғам) «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ және «Павлодар облысының қаржы басқармасы» ММ арасында мемлекеттік сатып алулар туралы №21 Шартты жасау туралы шешім қабылданды. 2017 жылғы 28.03 тараптар аталған Шартқа қол қойды. Шарт талаптары бойынша «Павлодар облысының қаржы басқармасы» ММ мүлікті, яғни Қоғамға тиесілі жалпы ауданы 2558,1ш.метр (кадастрлық нөмірі 14:218:053:104) әкімшіліктік ғимаратты коммуналдық меншікке сатып алады.

27.03.2017 года Советом директоров АО "Трамвайное управление города Павлодара" (далее - Общество) принято решение о заключении Обществом сделки - Договора о государственных закупках товаров №21 между АО "Трамвайное управление города Павлодара" и ГУ "Управление финансов Павлодарской области". 28.03.2017 года сторонами подписан указанный Договор. По условиям Договора ГУ "Управление финансов Павлодарской области" приобретает имущество в коммунальную собственность, т.е. административное здание общей площадью 2558,1 кв. метр (кадастровый номер 14:218:053:104), принадлежащее Обществу.

АО «Народный банк Казахстана». «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 70 бабы 1 тармағына сәйкес 2015 жылғы 28 қаңтарда қоғамның Директорлар кеңесінің « Қазақстан Халық банкі» АҚ –мен ірі мәміле жасау шешімін қабылдауы туралы хабарлайды.

АО «Трамвайное управление города Павлодара» в соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает о принятии 28 января2015 года Советом директоров общества решения о заключении обществом крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана».

АО «Народный банк Казахстана». «Павлодар қаласының трамвай басқармасы» АҚ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 70 бабы 1 тармағына сәйкес 2014 жылғы 09 желтоқсанда қоғамның Директорлар кеңесінің « Қазақстан Халық банкі» АҚ –мен ірі мәміле жасау шешімін қабылдауы туралы хабарлайды.

АО «Трамвайное управление города Павлодара» в соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сообщает о принятии 09 декабря 2014 года Советом директоров общества решения о заключении обществом крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана».

Трамвай басқармасы- жолаушыларды тасымалдау бойынша Павлодар қаласының жетекші көлік кәсіпорындарының бірі. Трамвай қала халқының және қонақтарының сүйікті көлік түрі болып саналады.

Иллюстрация

Трамвай паркінде 115 жолаушы трамвайы бар, жолға күнделікті шамамен 68 трамвай шығады. Трамвай жолдары қаланың шулы көшелерінен өтеді. Күнделікті трамвай 1000 шақты адамды тасымалдайды, ай бойына барлық бағыттар бойынша бірнеше мәрте өтеді.

Трамвай –тек қана экологиялық таза көлік құралы ғана емес, бұл жылжымалы жарнама және қаламыздың келбеті. Жайнаған, жарқыраған олар адамдарға пайдалы ақпарат қана беріп қоймай, көңіл күйді де көтереді.

Трамвайное управление – одно из ведущих транспортных предприятий г. Павлодара по пассажироперевозкам города. Трамвай является излюбленным видом транспорта горожан и гостей города.

Трамвайный парк насчитывает 115 пассажирских трамваев, ежедневно на линию выпускается до 68 трамваев. Трамвайные линии проходят по самым оживленным улицам города. Каждый трамвай в день перевозит около 1000 человек и в течение месяца проходит по всем маршрутам неоднократно.

Трамвай – это не только экологически чистое средство передвижения, это еще и передвижная реклама и украшение нашего города. Яркие, красочные – они не только несут полезную информацию людям, но и поднимают им настроение.

ҚҰРМЕТТІ ЖОЛАУШЫЛАР!

Трамвай басқармасы жолаушыларды тасымалдау бойынша ұсынылған қызметті жақсарту жөнінде жұмыс жүргізеді. Өздеріңіздің шағымдарыңызды мына мекенжай бойынша жіберулеріңізді ұсынамыз: 140000, Павлодар қаласы, Солтүстік өнеркәсіп аймақ, 258 құрылым . “Павлодар қаласының трамвай басқармасы” АҚ Басқарма төрағасы.

тел.: қабылдау бөлмесі 33-38-23, 33-38-63, электронды пошта: pavltu@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

Трамвайное управление проводит работу по улучшению предоставляемых услуг по перевозке пассажиров. Предлагаем направлять свои жалобы и предложения по адресу: 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 258. Председатель Правления АО “Трамвайное управление г. Павлодара”.

тел.: приемная 33-38-23, 33-38-63, электронная почта: pavltu@mail.ru